T28 - Bodynamic Therapy Train.

 

 

 

BODYNAMIC THERAPY TRAINING

 

 

Η πρώτη εκπαιδευτική ομάδα στην Σωματοδυναμική Ανάλυση καταθέτει τις εμπειρίες της σχετικά με την ποιότητα της μεθόδου και των εργαλείων που αποκόμισε από το πρώτο σεμινάριο της Βασικής Σωματοδυναμικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

 

Της Ειρήνης Μπατάκη Εκπαιδευτικού και Εκπαιδευόμενης στη μέθοδο Bodynamic

 

 

 

Λίγα λόγια για τη μέθοδο Bodynamic

 

Η Σωματοδυναμική Ανάλυση είναι μια πρωτοποριακή θεωρία σωματικής εξελικτικής ψυχολογίας που ενοποιεί τις πρόσφατες έρευνες της παιδικής ψυχοκινητικής ανάπτυξης με ψυχοθεραπευτικά συστήματα βάθους. Ιδρύθηκε στη Δανία από την Lisbeth Marcher και τους συνεργάτες της και έχει τις ρίζες της στην Σκανδιναβική παράδοση της σωματικής θεραπείας.

Οι Σωματοδυναμικοί Αναλυτές έχουν ερμηνεύσει με ιδιαίτερο τρόπο τα στάδια  της ψυχοκινητικής ανάπτυξης και έχουν καταφέρει να εξελίξουν τη θεωρία της Χαρακτηρολογικής Δομής σε υψηλό βαθμό ακρίβειας, πηγαίνοντας πολύ πιο πέρα από τα χαρακτηρολογικά συστήματα του Wilhelm Reich και του Alexander Lowen.   Ειδικότερα, η δουλειά τους στηρίζεται στην ακριβή γνώση της αναπτυξιακής πορείας του ατόμου, των κινήσεων που χαρακτηρίζουν την κάθε ηλικία, των συγκεκριμένων μυών που ενεργοποιούνται σε αυτή καθώς και της αλληλοσυσχέτισής τους με τις λειτουργίες του Εγώ και τις χαρακτηριολογικές δομές με τις οποίες αυτοί οι μύες συνδέονται. (Σωματική Χαρτογράφηση)

Σύμφωνα με τη Σωματοδυναμική, το ανθρώπινο ον είναι ένα κοινωνικό ον που κινητοποιείται από μια βαθιά παρόρμηση να συνδεθεί με τους άλλους, αναζητώντας την Κοινή Σύνδεση.  Η ανάπτυξη στην παιδική ηλικία θα διαμορφωθεί από τα άγχη του παιδιού (φυσιολογικά και μη) και τα τραύματα που θα υποστεί στις προσπάθειές του για αμοιβαία σύνδεση. Καθώς οι παρορμήσεις και οι προσπάθειες αυτές του παιδιού ματαιώνονται, αρχίζουν να κτίζονται οι άμυνες, οι οποίες παρατηρούνται τόσο στη φυσική στάση του σώματος, όσο και στην προσωπικότητα. Αυτές θα αποτελέσουν τη βάση μελλοντικών πρότυπων διαπροσωπικών σχέσεων, καθώς αργότερα στη ζωή η προσωπικότητα αναδιαρθρώνεται μέσα από μια σειρά ενήλικων αναπτυξιακών φάσεων που επικαλύπτονται και αλληλεπιδρούν με τις Χαρακτηρολογικές Δομές που έχουν διαμορφωθεί κατά την παιδική ηλικία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Σωματοδυναμική ανάλυση προσανατολίζεται στην ανεύρεση και ενεργοποίηση των δυνάμεων (νοούμενων ως ψυχο-κινητικών πόρων και προσωπικών ικανοτήτων) που διαθέτει το άτομο και από τις οποίες παραιτήθηκε ως παιδί. Η έμφαση στην ανάπτυξή τους, καθώς και η οικοδόμηση μιας βάσης εσωτερικής ασφάλειας, μέσα από την οποία μπορεί κανείς να προσεγγίσει την τραυματική εμπειρία, αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της Σωματοδυναμικής ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης.

 

Η δομή του σεμιναρίου

Το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Δίοδο από τις 30 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2005, αποτέλεσε μια εισαγωγή στους βασικούς άξονες  της μεθόδου,  το Σωματοδυναμικό μοντέλο Χαρακτηρολογικών Δομών και τη Σωματική Χαρτογράφηση. Παράλληλα, πραγματεύτηκε κυρίαρχες θεματικές της Σωματοδυναμικής Θεραπείας όπως η Σωματική Αυτό-Επίγνωση, θέματα Επαφής και Ορίων,  ειδικές κινητικές ασκήσεις  και η σχέση μεταξύ λέξεων και σώματος κ.λπ. Κεντρικό κομμάτι του σεμιναρίου αποτέλεσε ο Σωματικός Κόμπος (Bodyknot), ο οποίος συνιστά το Σωματοδυναμικό μοντέλο επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων. Επιπλέον, προσεγγίστηκαν τόσο θεωρητικά όσο και βιωματικά οι δύο πρώτες ηλικιακά Χαρακτηριολογικές Δομές (της Ύπαρξης και της Ανάγκης).

Η ομάδα του σεμιναρίου απαρτιζόταν από σωματικούς ψυχοθεραπευτές, επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές, ψυχολόγους, γιατρούς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς θεραπευτές όπως ομοιοπαθητικούς, χειροπρακτικούς φυσιοθεραπευτές και θεραπευτές μασάζ.

 

Τα κεντρικά θέματα

 

Κατά γενική ομολογία, το περιεχόμενο του σεμιναρίου υπήρξε πολύ δομημένο και ενδιαφέρον, και η ομάδα στο σύνολό της εκτίμησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η μέθοδος Bodynamic συνταιριάζει δεδομένα από διαφορετικά θεωρητικά πεδία σε ένα συγκεκριμένο και λεπτομερές σύστημα κατανόησης εμπερικλείοντας πολλή βιωματική δουλειά, η οποία κατάφερε να καλύψει τα προς επεξεργασία θέματα σε βάθος.[1]

Για τους περισσότερους από εμάς η εκπαίδευση είχε το παρακάτω διττό αποτέλεσμα: μας βοήθησε να ξεδιαλύνουμε  θέματα της προσωπικής μας ιστορίας και να έρθουμε σε περισσότερη επαφή με τις ανάγκες και τα μηνύματα του σώματός μας μέσα από τις πολύ μελετημένες βιωματικές ασκήσεις που το σεμινάριο προσέφερε.  Παράλληλα έδωσε στους επαγγελματίες θεραπευτές πολύτιμα εργαλεία και υλικό τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν, εμπλουτίζοντας τη δουλειά τους με τους ασθενείς.     

Ειδικότερα, το Σωματοδυναμικό μοντέλο επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων, ο αποκαλούμενος Σωματικός Κόμπος (Bodyknot), ο οποίος αποτέλεσε κεντρικό κομμάτι του πρώτου εκπαιδευτικού σεμιναρίου, θεωρήθηκε ομόφωνα ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο κατανόησης και επεξεργασίας των παραμέτρων επικοινωνίας σε διαπροσωπικό και ομαδικό επίπεδο, αλλά και αποκατάστασης της αυθεντικότητας στην ανθρώπινη επαφή.

 Το Μοντέλο του Σωματικού Κόμπου αποκρυπτογράφησε πολλά από τα προβλήματα που εμφανίζονται στη διαπροσωπική επικοινωνία. Θεωρήθηκε επαναστατικό καθώς ρίχνει φως –αντιστρέφοντας με μοναδικό τρόπο τον συνήθη φακό εστίασης σε όσα λέει το άτομο- στα «μη λεγόμενα» κατά την επικοινωνία, εστιάζει δηλαδή στα κομμάτια που το άτομο δεν εκφράζει σε επίπεδο παρορμήσεων, ερμηνειών, πράξεων, προσωπικών δηλώσεων-συναισθημάτων κ.λπ. Μια τέτοια προσέγγιση της επικοινωνίας, έτσι όπως αυτή εκτυλίχθηκε με βιωματικό τρόπο στην εκπαιδευτική πράξη, ενισχύει την  παρατήρηση και αντίληψη του ξεχωριστού τρόπου με τον οποίο ο καθένας επικοινωνεί και ενσωματώνει τα λιγότερο ζωντανά- σε επίπεδο έκφρασης- κομμάτια μας στην καθημερινή επαφή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η εφαρμογή του μοντέλου στην πράξη είναι ικανή να επιφέρει ένα αίσθημα ολοκλήρωσης, έτσι όπως αυτό προκύπτει μέσα από τη σύνθεση και εξωτερίκευση των διαφόρων μερών του εαυτού μας.  Επίσης, το Bodyknot οδήγησε σε μία βαθύτερη κατανόηση των αιτίων δημιουργίας συγκρούσεων κατά την προσωπική επαφή, αλλά και στην ανακάλυψη ήπιων τρόπων καθοδήγησης του άλλου στο να αντιληφθεί τα προβληματικά σημεία του τρόπου με τον οποίο δημιουργεί και αναπτύσσει την επικοινωνία.

 Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη της σωματικής αυτο-επίγνωσης σε συνδυασμό με τη θεωρητική και βιωματική διδασκαλία του Σωματοδυναμικού μοντέλου Χαρακτηρολογικών Δομών. Η δουλειά με την αίσθηση του σώματος και η παρατήρηση του πώς αυτό ανταποκρίνεται στα μηνύματα του εξωτερικού περιβάλλοντος αποδείχτηκε ένας πολύ πιο άμεσος, ευθύς και φερέγγυος τρόπος για να προσεγγίσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους και να εμβαθύνουμε σε  θέματα που συνειδητά ή ασυνείδητα μας απασχολούν, συγκριτικά με τη γνωστική μόνο διερεύνηση τέτοιων θεμάτων. Συγχρόνως, η  γνώση που συνδέει το σώμα και τους μύες με τα διαφορετικά στάδια ψυχοκινητικής ανάπτυξης αποτέλεσε ένα συναρπαστικό εργαλείο κατανόησης  της ψυχολογικής και κοινωνικής μας εξέλιξης,  των  αμυντικών μορφωμάτων που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής  αλλά και των διαθέσιμων ψυχο-κινητικών  πόρων  που διαθέτουμε,  των οποίων το σώμα και η κίνηση είναι πολύτιμη πηγή  πληροφοριών.

 

Εντυπώσεις και εμπειρίες

 

Η ομάδα τόνισε την αυθεντικότητα που χαρακτήρισε τη δουλειά του σεμιναρίου αλλά και την ολοκληρωμένη μέθοδο εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε, η οποία ήταν τόσο θεωρητική, όσο και βαθιά βιωματική. Στην ομαλή ροή του προγράμματος συνέβαλε τόσο η πολυχρωμία της ομάδας σε επίπεδο επαγγελματικών και προσωπικών εμπειριών και γνώσεων, όσο και το ενοποιό στοιχείο αυτής, που ήταν η προϋπάρχουσα και σε πολλές περιπτώσεις πολύχρονη δουλειά και θεραπευτική σχέση πολλών από εμάς με τον εαυτό τους και με ασθενείς. Τα στοιχεία αυτά της ομάδας δημιούργησαν μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα δυναμική κατά την ανταλλαγή και το μοίρασμα των εμπειριών μας,  επιτρέποντας την πολυδιάστατη και σε βάθος ανάλυση των περιεχομένων του σεμιναρίου. 

 Αδύνατον να μην αναφερθώ, τέλος, στην εξαιρετική παρουσία και τη χαρισματική προσωπικότητα του εκπαιδευτή Eric Jarlnaes, ο οποίος με πολλή τρυφερότητα και εξυπνάδα υποστήριξε τον κάθε έναν από εμάς στην προσωπική και επαγγελματική αυτή πορεία διερεύνησης και εξέλιξης, αλλά συγχρόνως υπήρξε δεινός καθοδηγητής της ομαδικής δουλειάς που συντελέστηκε, καλλιεργώντας ένα κλίμα συλλογικότητας εμπνευσμένο από την εμπιστοσύνη και ασφάλεια που αποπνεόταν.

 

  [1]  Να σημειωθεί ότι το άρθρο αυτό επιχειρεί να κάνει μια σύνθεση των όσων ειπώθηκαν  από τους συμμετέχοντες στον κύκλο συζήτησης και κατάθεσης εμπειριών που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου.  

 

Αυτό το άρθρο είναι από DIODOS.info   http://diodos.info/mag
Η διεύθυνση αυτού του άρθρου είναι   http://diodos.info/mag/modules/tinycontent/index.php?id=477