DIODOS.info
Όνομα Χρήστη:

Κωδικός:


Lost Password?

Register now!
 

 

 

 

Τι είναι Πνευματικότητα

Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής

 

 

 

 

Επιμελείται η Εύη Καρατζά

 

 

Ο όρος «πνευματικότητα» είναι δύσκολο να προσδιορισθεί. Ο ορίζοντας και η έκταση του θέματος είναι απέραντα και ποικίλα.

Η αναζήτηση του «πνεύματος» και των «Νόμων της πνευματικότητας» ήταν πάντοτε στην καρδιά του ανθρώπου από τότε που αφυπνίσθηκε η συνειδητότητά του.

Το Πνεύμα, ή η ψυχή είναι η φλόγα που δίνει ζωή στον άνθρωπο, και είναι από αυτό το φως που ζει και υπάρχει.

Το θέμα της πνευματικότητας ασχολείται μόνο με τα προβλήματα που είναι σχετικά με το πνεύμα ή την ψυχή – δηλαδή, τη γέννηση ή την πηγή της, τι είναι, που είναι η έδρα της στο σώμα και η σχέση της με αυτό, πώς λειτουργεί στο φυσικό κόσμο, αν είναι δυνατό να την χωρίσουμε με τη θέλησή μας από το σώμα το νου και τις αισθήσεις, και αν ναι, τις διάφορες διαδικασίες σχετικά με αυτό. Πραγματεύεται για το πνευματικό ταξίδι μέσω των διαφόρων πνευματικών επιπέδων, την ικανότητα του πνεύματος να τα διασχίσει και τον τελικό σκοπό ή προορισμό στον οποίο οδηγεί αυτό το ταξίδι.

Οι μεγαλύτεροι Διδάσκαλοι της ανθρωπότητας  χρησιμοποιούν ανάλογα με τις υποκειμενικές ανάγκες του μαθητή από όλες τις μεθόδους τις εξής τρεις: 1) Άνβα ή Χονδρή, δηλαδή μεταδίδουν πνευματικές καθοδηγήσεις με λόγια, 2) Σάτκα ή Λεπτή, δηλαδή ενσταλλάσουν ανώτερη πνευματική συνειδητότητα στο μαθητή χωρίς να είναι ανάγκη να περάσει από την εξωτερική sadhan ή πειθαρχία και 3) Σαμπχάβα ή υπερβατική, δηλαδή ανυψώνουν τον μαθητή, με άπειρη ευσπλαχνία στο υψηλότερο όριο της Πραγμάτωσης χωρίς αυτός να χρειάζεται να κάνει τίποτα. Σαν ένας αλάνθαστος οδηγός στο εσωτερικό πνευματικό μονοπάτι, ο Διδάσκαλος εμφανίζεται με τη Φωτεινή Του Μορφή (Γκουρού Ντεβ) και συνοδεύει το πνεύμα όταν αυτό υπερβαίνει τη συνειδητότητα του σώματος  κατά τη διάρκεια της ζωής του ή κατά την ώρα του θανάτου και σαν ένας πραγματικός Διδάσκαλος της Αλήθειας (Σατ Γκουρού) εκπληρώνει το Θείο Σχέδιο.

Η ανάγκη ενός τέτοιου Διδασκάλου της Αλήθειας, που μπορεί συγχρόνως να εργάζεται στα διάφορα επίπεδα, ως Γκουρού, Γκουρού Ντεβ, και Σατ-Γκουρού δεν χρειάζεται να υπερτονιστεί.

Συνοπτικά η «πνευματικότητα» ενδιαφέρεται μόνο για την «Αυτογνωσία» και τη «Θεογνωσία». Λοιπόν, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τις υπάρχουσες θρησκείες ή τις θρησκευτικότητες, την εξωτερική επίδειξη της θρησκείας που συνήθως κάνουμε στη σημερινή εποχή. Ο όρος «πνευματικότητα» δεν πρέπει να συγχέεται με :1) τον πνευματισμό (spiritism), ή την πίστη στην ύπαρξη πνευμάτων ξεχωριστά από την ύλη, τα οποία όταν αποσωματωθούν συχνάζουν στις υποχθόνιες περιοχές ως φαντάσματα, ή στα κατώτερα επίπεδα των αστρικών περιοχών ως άγγελοι, 2) τον πνευματισμό (spiritualism) ή την πίστη στην επιβίωση της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην επικοινωνία μεταξύ των ζωντανών και αυτών που έχουν πεθάνει, με κτυπήματα του πνεύματος πάνω σε τραπεζάκι, με γράψιμο πάνω σε πλάκα κτλ. 3) τον Μεσμερισμό ή την προξένηση μίας κατάστασης έκστασης θέτοντας συνειδητά σε ενέργεια «τον ζωϊκό μαγνητισμό» του ενεργούντος, έτσι ώστε να καθυποτάξει τη δύναμη της θέλησης του υποκειμένου του, 4) τον υπνωτισμό, ο οποίος προξενεί ένα είδος βαθύ ύπνου όπου η συνειδητότητα αναστέλλεται και ο υπνωτισμένος γίνεται ευάλωτος στις υποβολές του υπνωτιστή.

Η πνευματικότητα αντίθετα, είναι η επιστήμη της ανάπτυξης ανώτερης συνειδητότητας στον Άνθρωπο στο επίπεδο της ψυχής και τον κάνει ικανό να υπερβεί από την απλή συνειδητότητα του σώματος, στην παγκόσμια συνειδητότητα και στην υπερ-συνειδητότητα έτσι ώστε να γίνει ικανός να καταλάβει πώς εργάζεται το Θείο Σχέδιο.

Ο Θεός είναι Αγάπη, η ψυχή μας είναι της ίδιας ουσίας με το Θεό, δηλαδή είναι Αγάπη, και ο Δρόμος πίσω στο Θεό είναι επίσης μέσω της Αγάπης.

Δεν υπάρχει παρά μία Δημιουργός Αρχή για όλη τη Δημιουργία. Όλα έχουν γεννηθεί από το Φως του Θεού και το ίδιο Φως λάμπει μέσα σε όλους και γι’ αυτό, κανένα από τα πλάσματά Του δεν μπορεί να επονομαστεί «κακό».

Όλα τα άτομα, ανεξάρτητα της εθνικότητας ή χρώματός τους είναι προικισμένα με σώματα που αποτελούνται από πέντε στοιχεία: γη, νερό, φωτιά, αέρα και αιθέρα, και ζουν όμοια πάνω σ’ αυτή τη γη κάτω από το στέγασμα του γαλάζιου ουρανού.

Αρρώστια, φθορά και θάνατος έρχονται σε όλους ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Κανένας δεν ξεφεύγει από τις καταστροφικές συνέπειες του χρόνου. Και οι θεραπείες επιδρούν ανάλογα σε κάθε περίπτωση. Ο Θεός δεν κάνει καμία διάκριση μεταξύ των ανθρώπων.

Οι Διδάσκαλοι της Αλήθειας ενδιαφέρονται και φροντίζουν για τις ψυχές και όχι για το ένδυμα του σώματος με τους διάφορους θρησκευτικούς χαρακτηρισμούς.

Ο μοναδικός τους σκοπός είναι να ενώσουν όλη την ανθρωπότητα με τους μετάξινους δεσμούς της αγάπης και όχι να δημιουργήσουν σχίσματα και ξεχωρισμούς.

Οι Διδάσκαλοι έρχονται στον κόσμο και διδάσκουν την θεμελιώδη αλήθεια του ιδανικού ανθρώπου, ότι πρέπει δηλαδή να αποκτήσει πλήρη τελειότητα. Το «γνώθι σεαυτόν» ήταν πάντοτε το σύνθημά τους και το μήνυμά τους. Το «γνώθι σεαυτόν» ήταν ένα είδος πίστης στους αρχαίους Έλληνες όπως και το «Nosce Teipsum» στους αρχαίους Λατίνους. Η κραυγή τους ήταν: «Ξύπνα, σήκω και μη σταματάς ώσπου να φτάσεις στο τέρμα».

Ένας άνθρωπος μπορεί να κατέχει όλα τα πλούτη του κόσμου, αλλά αν δεν γνωρίζει τίποτα για την ψυχή του όλα είναι μάταια.

Η επιστήμη των τέλειων Διδασκάλων είναι μία επιστήμη που βασίζεται στο πείραμα και όπως κάθε φυσική επιστήμη, είναι ικανή να δώσει αποτελέσματα με μαθηματική ακρίβεια. Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν πολύ καλά να επιβεβαιωθούν από τις μεταμορφώσεις που πιστοποιεί κανείς στη ζωή ενός ανθρώπου. Αυτό δεν γίνεται με το να διαβάζει κανείς βιβλία και να συσσωρεύει γνώση, αλλά με τον επανερχομό του πνεύματος στον εαυτό του και με το να πάρει μία νέα γέννηση σε παγκόσμια ενημερότητα και να υψωθεί στο υπερνοητικό ή την υπερσυνειδητότητα.

Η Αυτογνωσία είναι δυνατή μόνο με στροφή προς τα μέσα, ή με το να πάρει κανείς την προσοχή του από τις εξωτερικές επιδείξεις και να την κατευθύνει προς τα μέσα στη βαθιά σιωπή του νου που ονομάζεται το Θείο Έδαφος, πίσω από το κέντρο των δύο φρυδιών. Μόνο τότε το  πνεύμα έχει εμπειρία του Νάαμ ή Λόγου, του Υπερπνεύματος, ή του Θεού σε δράση, που είναι το summum bonum (το υπέρτατο αγαθό).

Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψει κανείς τον κόσμο και να αποσυρθεί στα βάθη των δασών για να κατορθώσει αυτόν το σκοπό. Όλο το μυστήριο μπορεί να λυθεί στη μοναξιά του νου. Ο Εσωτερικός κόσμος είναι γεμάτος από ανείπωτους θησαυρούς πνευματικότητας, και υπάρχει η δυνατότητα σε όλους να τους φτάσουν και να τους αρπάξουν.

Το μόνο που είναι αναγκαίο είναι το να πάρει κανείς οδηγίες από κάποιο ζωντανό τέλειο Διδάσκαλο.(της ανώτατης τάξης).

Ό,τι έχει κατορθώσει ένας άνθρωπος και ένας άλλος μπορεί να το κάνει, βέβαια με κατάλληλη καθοδήγηση και βοήθεια. Η προσωπική επαφή του Διδασκάλου, η μεταβίβαση της σκέψης Του, οι ιερές Του λέξεις και η προσωπικότητά Του που μαγνητίζει, όλα συμβάλλουν στο μετασχηματισμό των ατομικών ψυχών. Οποιοσδήποτε έρθει και βρεθεί μέσα στην προσωπική ατμόσφαιρα ενός Διδασκάλου ηλεκτρίζεται και συντονίζεται στην Άπειρη Ενέργεια από την οποία Αυτός κατέχεται και την οποία Αυτός εκπέμπει, μεταβιβάζει και εγχέει στους άλλους. Αυτή την ωφέλεια μπορεί να την έχει κανείς και από χιλιάδες μίλια μακριά, αν αναπτύξει δεκτικότητα προς ένα τέτοιο Διδάσκαλο.

Η ορμή της ζωής έρχεται από τη ζωή, και το φως από το φως, και στο φυσικό και στον πνευματικό κόσμο. Η τεχνική της πνευματικότητας υπόκειται σε ορισμένους βασικούς νόμους, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην τεχνική της επιστήμης. Αυτή όμως είναι η πιο φυσική επιστήμη και γι’ αυτό όπως τα άλλα φυσικά δώρα-φως, αέρας και νερό- δεν στοιχίζει τίποτα. Είναι η κοινή κληρονομιά όλης της ανθρωπότητας και μπορούν όλη να την διεκδικήσουν από έναν τέλειο Διδάσκαλο της Αλήθειας, χωρίς καμία υποχρέωση. Αυτοί οι Διδάσκαλοι είναι τέκνα του Φωτός και έρχονται για να δώσουν το Φως στο Σύμπαν.

 

Αποσπάσματα από το βιβλίο «ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Διδασκάλου της Σούρατ Σαμπτ Γιόγκα (Επιστήμη της Πνευματικότητας) Κιρπάλ Σινγκ Τζι Μαχαράτζ.

 

  
Powered by © e4U e4u.gr 1997-2008